Hapkido

     ฮับกิโด เป็น ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวของเกาหลีที่มีความคล่องตัวสูง เป็นการผสมผสานระหว่างพลังกับความรวดเร็ว ประกอบกับทักษะการหลุดรอดอย่างชาญฉลาด, ทักษะการจับ ล๊อค และหักทำลายข้อต่อที่รุนแรง ทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้ 
     ฮับกิโดมีรากฐานมาจากวิชาไอคิ-จูจิทสึ สำนักไดโตริว (Daito-Ryu Aiki-jujitsu) ของญี่ปุ่น ที่มีทักษะการหักทำลายข้อต่อและการทุ่มที่รุนแรง มาประยุกต์กับทักษะการต่อสู้แขนงต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว เช่น 
1. ทักษะการเปลี่ยนทิศทางของแรง ที่พบในวิชาไอคิโด (Aikido)
2. ทักษะการเตะของเทคยอน (Taekyon) ศิลปะการต่อสู้โบราณของเกาหลี (ต้นกำเนิดของวิชาเทควันโด Taekwondo) 
3. ทักษะการชกและการปัดป้องที่พบในวิชาคาราเต้ (Karate) 
4. ทักษะการทุ่มที่พบในวิชายูโด (Judo) 
     ฮับกิโดยังมีการนำสิ่งของรอบตัว รวมถึงอาวุธต่าง ๆ มาฝึกเพื่อใช้ในการป้องกันตัว เช่น เชือก, กระบองสั้น, ไม้เท้า, พลอง, กระบองสองท่อน, ดาบ
            

ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฮับกิโด ทำให้ฮับกิโดเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น หน่วยราชองค์รักษ์, หน่วยคุ้มครองบุคคลสำคัญ, ตลอดจนกองทัพ และกรมตำรวจ ก็ต้องฝึกฝนวิชาฮับกิโดเพื่อใช้ในภารกิจของตน