Class & Contact Us

1. สำนักงานใหญ่และโรงฝึกของ มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเมษ์วดีการดนตรี พัฒนาการ 2069-73 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กทม.10250 โทร.02-3218304-5
     
วันเสาร์, อาทิตย์
          รอบที่ 1 : 10.30 - 12.00 น.
          รอบที่ 2 : 13.30 - 15.00 น. (รอบสายดำ)

ดู MMK ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า